Home

De Vereniging Corporate Mediation is een vereniging van mediation specialisten voor het bedrijfsleven. 

Definities

Business Mediation is mediation waarbij tenminste één van de partijen een professionele partij is. 

In het geval van Business to Business Mediation zijn beide partijen professionele partijen.

Corporate Mediation is Business (to Business)  Mediation met betrekking  tot:
  • rechtspersonen onderling of rechtspersonen en overheden;
  • rechtspersonen en aandeelhouders of stakeholders;
  • aandeelhouders onderling;
  • organen van rechtspersonen;
  • betrokkenen in een onderneming; 
  • aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en/of ander toezichthouders;
  • het functioneren of de beëindiging van samenwerking tussen rechtspersonen (joint ventures of private equity);
  • (garanties en vrijwaringen in) overname- en fusieovereenkomsten (mergers & acquisitions);
  • medezeggenschap; en
  • bedrijfsverplaatsing, planschade, subsidie en andere betrekkingen tussen ondernemingen en instellingen enerzijds en overheden anderzijds.

Inschrijven voor de mailinglist

Naam *
Email *
Neem de letters over uit het plaatje

Copyright © 2024 | Disclaimer | Contact