Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Corporate Mediation staat open voor ervaren mediators, die aantoonbaar aan de volgende eisen voldoen:
  • (meer dan 7 jaar) op het terrein van Corporate Mediation; 
  • ervaring in of met het bedrijfsleven;
  • kennis dragen van het ondernemingsrecht op het niveau van een Grotius Academie of daarmee te vergelijken postacademische juridische opleiding op het gebied van het ondernemingsrecht en/of financieel recht en/of medezeggenschapsrecht.
  • onderworpen aan tuchtrecht als gesanctioneerd door de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation en/of de Commissie Evaluatie Mediators in verwijsvoorzieningen, dan wel een andere door de vereniging erkende  autoriteit, zoals het Internationaal Mediation Instituut (IMI) of het Center for Effective Dispute Resolution (CEDR).

Lidmaatschap kan worden verkregen door invitatie vanwege het bestuur van de VCM of op voordracht voor een invitatie aan het bestuur door drie leden van de vereniging.

Copyright © 2024 | Disclaimer | Contact