Doelstelling

Doelstelling van de VCM is de profilering en kwaliteitsbevordering van Corporate Mediation.
De VCM wil daartoe bijdragen aan de formulering van kwaliteitskenmerken voor het profiel van Corporate Mediation en Corporate Mediator.

De VCM streeft er naar om een bijzondere certificering en/of kwalificatie (“keurmerk en/of logo)te ontwikkelen, te introduceren en te onderhouden, teneinde bij te dragen aan het kwaliteitsniveau van haar leden.

De vereniging vormt een netwerk van en voor mediators met kennis van en ervaring in het bedrijfsleven (met kennis van bedrijfsprocessen, inzicht in jaarrekeningen en, in voorkomende gevallen, branchekennis).

De VCM wil haar doel bereiken door het offline en online delen van kennis en ervaring. Om de vaardigheid en deskundigheid van de leden te vergroten, organiseert de VCM intervisie bijeenkomsten, studiedagen en andere activiteiten;  zij stimuleert het verschijnen van nieuwsberichten, tijdschriften en andere publicaties. Jaarlijks organiseert de Vereniging Corporate Mediation een annual event: top-sprekers en relevante ontwikkelingen op het gebied van corporate mediation.
Copyright © 2023 | Disclaimer | Contact