Mediation

Uit onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven strenge eisten stelt aan een Corporate Mediator. Allereerst en vanzelfsprekend wordt hij of zij geacht een excellent mediator te zijn met voldoende overwicht, om het proces optimaal te kunnen sturen, die zich verstaat met de cultuur van het bedrijfsleven. Daarnaast is voldoende inhoudelijke kennis vereist om efficiënt te kunnen werken en zo geen tijd te verliezen aan onwerkbare oplossingen. Slechts een mediator die aan beide eisen voldoet, kan het vertrouwen wekken bij alle partijen.

Een in 2004 door de Stichting ACBMediation uitgevoerd onderzoek leverde de navolgende conclusie op: 

                    

“Mediation wordt vaak gepresenteerd als een soft instrument dat aangeboden wordt door mensen die menen na een korte opleiding alle soorten conflicten te kunnen oplossen op een puur faciliterende manier. Het bedrijfsleven vraagt van een business mediator dat hij/zij enerzijds een superexpert is in mediation, voldoende overwicht heeft op de partijen en (zo nodig) sturend optreedt in het proces en zich aanpast aan de cultuur van het bedrijfsleven. Anderzijds is voldoende inhoudelijke expertise van het conflict nodig om een vlotte afwikkeling van het geschil te faciliteren en om te voorkomen dat te veel tijd gestoken wordt in onrealistische oplossingen en dat de afspraken duidelijk en haalbaar zijn. Een mediator moet dit allemaal kunnen zonder door te slaan naar een puur evaluerende stijl en het voorschrijven hoe een geschil opgelost moet worden. Sterk sturen op het proces zonder (bindend) te adviseren vraagt meer kennis, kunde en ervaring van een mediator. Kortom een business mediator moet een superexpert zijn in mediation en een subexpert in het onderwerp. Inhoudelijke kennis is ook noodzakelijk om voldoende vertrouwen te kunnen wekken bij de betrokken partijen.” (ACB, 2004, p. 60-61).


Een door de Section of Dispute Resolution van de American Bar Association uitgevoerd onderzoek (2008)en een in Nederland uitgevoerd onderzoek  (2011) kwam tot vergelijkbare resultaten. Corporate Mediation vergt een bijzondere combinatie van kennis en vaardigheden.

Copyright © 2023 | Disclaimer | Contact