Contact

Vereniging Corporate Mediation
Archimedeslaan 61
Postbus 85005
3508 AA Utrecht

mr. dr. M. Brink
Voorzitter
Archimedeslaan 61
Postbus 85005
3508 AA Utrecht

mr. R.H.W. van Herpen
Secretaris
Philips de Schonestraat  16  
5216AK  's-Hertogenbosch
secretaris@corporate-mediation.nl

mr. J.A.Th.M. de Waart
Penningmeester
Hobbemastraat 38 
3817 PS Amersfoort 
penningmeester@corporate-mediation.nl

mr. S.R. Voorhorst
Ambtelijk Secretaris
Moreelsepark 34
3511 EP Utrecht
secretariaat@corporate-mediation.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer: 54 841 844
Copyright © 2023 | Disclaimer | Contact